Thanks

Thanks

We believe that not only the members of our team worked to make Visit Irkutsk happen. Other active Irkutsk citizens also wanted to show the city at its best.

We thank the people who made this project possible. Particular thanks go to:

 • Oksana Zhitnikova
 • Evgeny Neverov
 • Grigori Uvarov
 • Sophia Kachinskaya
 • Anna Maksimenko
 • Ekaterina Almukhamedova
 • Aleksandra Yanchenko
 • Varya Koneva
 • Aleksey Trofimov
 • Denis Kurenkov
 • Alexey Almukhamedov
 • Aleksandr Vavilov
 • Mikhail Grigoryev
[uptolike]